Loading…

Werken bij de BGN

Vacature Bestuurslid PR en Communicatie

Binnen de BGN werkt het bestuur – bestaande uit vijf personen, elk met hun eigen portefeuille – aan de toekomst van de vereniging en aan de positionering van de BGN en de BGN-gewichtsconsulent. In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid PR en Communicatie zijn we op zoek naar een nieuw persoon voor de invulling van deze positie.

Is dit iets voor jou?

Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, bepalen van de koers, het financieel en organisatorisch gezond houden van de vereniging en het behartigen van de belangen van de leden. Van elk bestuurslid wordt verwacht dat men aanwezig is bij bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Als bestuurslid PR en Communicatie ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en bewaken van het communicatie- en PR-beleid in de breedste zin van het woord.

Wij zijn met name op zoek naar iemand die ambitie heeft om te lobbyen bij diverse partijen, zoals overheid, zorgverzekeraars en instanties die de preventieve aanpak op het gebied van gezondheid en leefstijl vertegenwoordigen.

Functieprofiel

Het bestuur van de BGN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van het meerjarenbeleid van de BGN. Daarnaast houdt zij toezicht op het beleid en op de uitvoering daarvan. In dat kader stelt zij een jaarplan op inzake diverse aandachtsgebieden. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, bepalen van de koers, het financieel en organisatorisch gezond houden van de vereniging en het behartigen van de belangen van de leden.
 
Algemene eisen
- Bestuurlijke ervaring gericht op beleid- en koersbepaling en het bewaken hiervan.
- Beschikken over toekomstgerichte visie en deze kunnen uitdragen.
- Het vermogen om zich te richten op de visie en de (middel)lange termijn doelstellingen van de BGN.
- Pro-actief verantwoordelijkheden nemen binnen de portefeuille.
- Committeren aan genomen bestuursbesluiten.
- In staat zijn tot open en eerlijke communicatie en openstaan voor het geven en ontvangen van feedback.
- Verbindende en open houding.
 
Specifieke eisen
- Deskundig op het gebied van communicatie(strategie), marketing en public relations.
- Sterke communicator en lobbyist.
- Kennis van externe communicatie en moderne marketing- en communicatiemiddelen.
- Relevant netwerk (in de gezondheidszorg en/of onderwijs).
- Initiatiefrijk, ondernemend en creatief.
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het interne en externe communicatiebeleid, alsmede het PR-beleid.
- Het leggen van en onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en het (toezien op het) uitvoeren van gemaakte afspraken.
- Bevoegd besluiten nemen om de bestuursverantwoordelijkheid ten uitvoer te brengen, binnen de door de ALV, het bestuur, het beleid en de begroting gestelde kaders.
- Actieve bijdrage leveren aan het profileren en positioneren van de BGN en de BGN-gewichtsconsulent binnen de Nederlandse samenleving.
 
Contacten
Intern:
- Met bestuursleden over het beleid en de uitwerking ervan.
- Met ledenorganisaties in het kader van PR, marketing en communicatie (projectgroepen, redactiecommissie).
 
Extern:
- Met het secretariaatsbureau dat uitvoerende werkzaamheden verricht.
- Met het bedrijf dat communicatie via sociale media voor BGN uitvoert.
- Met de vormgever inzake huisstijl en communicatie/promotie-uitingen.
 
Werk- en denkniveau
- Minimaal Hbo-niveau.
- Kennis van bestuurlijke beleidsprocessen.
- Kennis van het opstellen van communicatie- en marketingplannen.
- Verbinder, lobbyist.
 
Belangrijk om te weten
 
- Om deze positie te vervullen, is deskundigheid op het gebied van communicatie, marketing en public relations een voorwaarde.
- Bestuurlijke ervaring is een must.
- Ervaring met lobbyen, benaderen van partijen en stakeholders is zeer wenselijk.
- Goede netwerker.
- Gerede kennis van het beroep 'gewichtsconsulent' is noodzakelijk.
- De functie (inclusief algemeen besturen) kost naar schatting 10 uur per week.
- Het betreft een aanstelling voor tenminste vier jaar, waarna je je herkiesbaar kunt stellen.
 
Wat bieden we jou?
 
- Een uitdagende rol binnen een veelzijdige organisatie en de gelegenheid om bij te dragen aan de positionering en profilering van de BGN-gewichtsconsulent in de maatschappij.
- De bestuursvergoeding bedraagt € 800 per maand, excl. btw., excl. reiskostenvergoeding.
- Een warm welkom in een team van gedreven bestuurders met een passie voor de vereniging en haar leden. We verwachten die inzet ook van jouw kant.
 
Gemotiveerd om aan de slag te gaan?

Stuur dan een motivatiebrief en je curriculum vitae naar onze voorzitter, Marianne Kramer, via [email protected] Dat kan tot 5 april 2021. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 april 2021 in de middag. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 21 april 2021.