Loading…
Dé site voor iedereen die
bewust met voeding bezig is.

Laatste nieuws

Persbericht nieuwe voorzitter Anne-Marike van Arkel

BGN-gewichtsconsulenten kiezen nieuwe voorzitter en gaan op volle kracht vooruit

Op 12 april 2022 is tijdens de ALV van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) de voorzittershamer overgedragen aan mr. Anne-Marike van Arkel. Na 15 jaar voorzitterschap is het voor drs. Marianne Kramer tijd om afscheid te nemen.

Marianne Kramer is medeoprichter van de BGN en heeft constructief leiding gegeven aan de beroepsvereniging die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met 1600 betrokken leden. Marianne Kramer zal zich vanaf heden weer volop bezighouden met haar eigen onderneming en wil meer tijd besteden aan haar familie.

In Anne-Marike van Arkel is een bestuurder gevonden met een uitgebreide staat van dienst. Zo is zij tot op dit moment bestuurslid van Stichting Roparun en lid van de Patiëntenraad Gezond op Zuid. Voorheen was zij algemeen directeur bij de NRVT, voorzitter van de Commissie van Advies bij stichting Aqto en lange tijd algemeen directeur van de NBA. Daarnaast heeft zij in het verleden verschillende bestuurs- en adviesfuncties vervuld (o.a. Hoofdbestuur MKB Nederland, bestuurlijke adviesraad CBS).

De BGN bestaat al sinds 2005. De leden houden zich bezig met het geven van concrete voedings- en beweegadviezen volgens de Richtlijnen Goede voeding en de Beweegrichtlijnen. Zij adviseren, motiveren, coachen en begeleiden cliënten en medewerkers van organisaties naar een gezond gewicht en een beter beweegpatroon. Voor deze dienstverlening is vanuit de aanvullende zorgverzekering vaak een vergoeding beschikbaar.

Geplaatst op 19-04-2022

Laatste nieuws