Loading…

Organisatie en medewerkers

Het bestuur

Het bestuur van de BGN bestaat uit vijf leden. Zij zijn door de leden gekozen tijdens de Algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar. De bestuursleden van de vereniging zijn:

Marianne Kramer  Voorzitter
Alexandra Bone Secretaris
Saskia Linssen Bestuurslid financiën
Anja Beverwijk Bestuurslid communicatie en PR
Sandra Kok Bestuurslid scholing & bij- en nascholingen

Verenigingsbureau

Vanuit het kantoor in Woerden ondersteunt het verenigingsbureau het bestuur, leden en commissies. Momenteel bestaat het bureau uit 2 medewerkers die ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het professioneel functioneren van de vereniging. De medewerkers van het verenigingsbureau zijn:

Silvia de Lange PR
Anja Verduijn Ledenadministratie, ledenservice, secretariaat

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit negen BGN-kernleden die samen een raadgevend orgaan vormen voor het bestuur van de vereniging. De leden van de klankbordgroep adviseren het bestuur bij beleidsvorming en -uitvoering van de vereniging. De klankbordgroep komt 4 á 5 keer per jaar op het BGN-kantoor in Woerden bij elkaar.

Loes Aarnink uit Schalkhaar
Ellen Vink uit Papendrecht
Angelique van Oijen uit Breda
Marijke van Riel uit Utrecht
Erica Savassie uit Amsterdam
Diane Schroten-Kruithof uit Apeldoorn
Lisette Smit-Hoogduin uit Boskoop

 

Documenten