Loading…

Kwaliteitsborging en richtlijnen

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) is de overkoepelende beroeps- en belangenorganisatie voor gewichtsconsulenten in Nederland. De BGN draagt bij aan gezondheid en vitaliteit in Nederland door het waarborgen van een vakkundige en persoonlijke dienstverlening. De BGN streeft naar een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van het beroep. Om de kwaliteit van de vakuitoefening te garanderen hanteert de BGN lidmaatschapseisen en richtlijnen voor de uitoefening van het beroep. Daarnaast is er een beroepscode opgesteld en is er een klachtenregeling voor consumenten.

Een erkend diploma

Al onze gewichtsconsulenten hebben een BGN-geaccrediteerde opleiding tot gewichtsconsulent gevolgd. Sinds september 2018 hebben wij ook de eis dat deze opleiding met een centraal examen is afgerond. Het centraal examen is een door onze beroepsvereniging ontwikkeld examen dat wordt afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut (TCI), waarmee we kunnen waarborgen dat alle bij ons aangesloten gewichtsconsulenten eenzelfde aanvangsniveau hebben.

Nascholingsverplichting

Als beroepsvereniging vinden we het belangrijk dat onze leden hun kennis en vaardigheden op peil houden en zich blijven ontwikkelen. Daarom is er een nascholingsbeleid waarin is vastgelegd hoeveel nascholingspunten de leden moeten behalen in een vastgestelde periode. De BGN zorgt voor een overzicht van geaccrediteerde nascholingen en administreert in hoeverre de leden aan de eisen voldoen. Wanneer leden niet aan de nascholingsverplichting voldoen, wordt hen het lidmaatschap ontnomen.

Werken volgens richtlijnen en beroepscode

Onze gewichtsconsulenten begeleiden hun cliënten volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Wetenschappelijk onderbouwde adviezen op basis van gewoon gezonde voeding vormen ons uitgangspunt voor cliëntbegeleiding. Onze gewichtsconsulenten verkopen en/of adviseren geen afslankproducten en maaltijdvervangers. Wanneer onze leden deze regel overtreden, worden zij uit het lidmaatschap gezet. Daarnaast werken onze gewichtsconsulenten volgens de gedragsregels die zijn beschreven in de beroepscode.

Klachtenregeling

Voor consumenten die een klacht hebben over een gewichtsconsulent heeft de BGN een klachtenregeling opgesteld. We voorzien onze leden en hun cliënten hiermee in een procedure waarmee voorkomende klachten adequaat kunnen worden afgehandeld. Daarnaast biedt klachtenregistratie ons de kans om onze dienstverlening op het gebied van gewichtsbegeleiding nog verder te professionaliseren.